CO NABÍZÍME:

 

Koncepci sociálního bydlení pro Prahu 5

Dostupnost kvalitních forem péče o děti, vrácení budov ve vlastnictví obce pronajímané soukromým školám základnímu a mateřskému školství

Znovu zavedení specializovaného právně poradenského střediska pro pomoc nájemníkům v bytech s právním poradenstvím a vyplněním formulářů pro příspěvek na nájemné

Jídlo zdarma pro seniory v nouzi

Prosadíme princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO

 •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem 
 • Nespotřebovávejme více veřejného území
 • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
 • blokace zelených ploch pro výstavbu
 • parky nejsou parcely

Jednoznačně se postavíme na stranu obrany zeleně před zástavbou principem - VOLUMI ZERO - nulová výstavba v zeleni Prahy 5. 

Ulehčíme život a nervy Vám občanům z Prahy 5, kteří jste citliví na každý úbytek zeleně v okolí svého bydliště.

Sousedé z Prahy 5, obavu nad ztrátou zelených míst v Praze 5 často vyjadřujete podpisy pod petice, kterými občanské spolky a sousedé pomáhají bránit zelená místa v Praze 5 před výstavbou a před developery.

Developeři v Praze 5 mají zálusk téměř na každou zelenou plochu, ať se jedná o zahrady u domů z první republiky, proluky se zelení mezi domy až po parky. 

I  o nádherný lesopark Šalamounku v Praze 5 máme obavy. Už jednou byla louka na Šalamounce oplocena a občanům znemožněn vstup.

Vážení občané, jdeme v nabídce ochraně zelených míst v místě Vašeho domova o kus dál než nabízí ostatní volební subjekty, nabízíme aplikaci principu Volumi zero v Praze 5 - nulová tolerance výstavby v zeleni Prahy 5.

Vstoupíme-li do zastupitelstva MČ Praha 5, Solidarita pro Prahu 5 se zavazuje prosadit princip Volumi zero do koaliční smlouvy s politickými partnery z Prahy 5.

 

1) Prosadíme Princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO
 •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem
 • Nespotřebovávejme více veřejného území
 • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
 • blokace zelených ploch pro výstavbu
 • parky nejsou parcely
2)  Stopneme praxi změn území ze zelených ploch na stavební parcely 
 
 • Praha 5 musí aktivně vystupovat proti často účelové změnám územního plánu ze zeleně na zastavitelné území 
 • zamezit této praxi likvidace zelených ploch, ze kterých má zisk pouze soukromý vlastník či investor
 • podporovat zeleň i v rámci vilových čtvrtí
 • zabránit likvidaci zahrádkářských kolonii - např. v lokalitě Nad Mrázovkou
3)  Aktivní a participativní  role Prahy 5 v procesech územního rozvoje 
 • Prosadíme, aby Praha 5 jako účastník řízení vystupovala s nulovou toleranci k výstavbě tam, kde je v současnosti zeleň a aktivně ve spolupráci s občanskými spolky tuto zeleň bránila.
 • Směrem k veřejnosti a občanským spolkům budeme prosazovat informovanost, transparentnost a komunikaci
 • vymezíme se jasně proti návrhům na změny územního plánu ze zeleně na stavební pozemky-  aktuální návrhy i návrhy, které budou předložené v letech 2022 - 2026
4) Ochrana zahradních/vilových čtvrtí Prahy 5
 • zastavíme praxi vytěžování území vilových čtvrtí Prahy 5, tedy bourání původní výstavby a její nahrazení předimenzovanými objekty
 • zasadíme se, aby charakter těchto území byl zachován