CO NABÍZÍME:

 

Koncepci sociálního bydlení pro Prahu 5

Dostupnost kvalitních forem péče o děti, vrácení budov ve vlastnictví obce pronajímané soukromým školám základnímu a mateřskému školství

Znovu zavedení specializovaného právně poradenského střediska pro pomoc nájemníkům v bytech s právním poradenstvím a vyplněním formulářů pro příspěvek na nájemné

Jídlo zdarma pro seniory v nouzi

Prosadíme princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO

  •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem 
  • Nespotřebovávejme více veřejného území
  • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
  • blokace zelených ploch pro výstavbu
  • parky nejsou parcely

Koalice – ČSSD, Živá Praha 5 jdou do komunálních voleb 2022 společně se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a nezávislými 

 

Mgr. Jan Smetana

tel: 777698059

email: jan.smetana@solidaritap5.cz

 

Mgr. Lukáš Budín

tel: 605587181

email:  lukasbudin79@gmail.com

lukas.budin@solidaritap5.cz

Kliknutím otevřete v novém okně