CO NABÍZÍME:

 

Koncepci sociálního bydlení pro Prahu 5

Dostupnost kvalitních forem péče o děti, vrácení budov ve vlastnictví obce pronajímané soukromým školám základnímu a mateřskému školství

Znovu zavedení specializovaného právně poradenského střediska pro pomoc nájemníkům v bytech s právním poradenstvím a vyplněním formulářů pro příspěvek na nájemné

Jídlo zdarma pro seniory v nouzi

Prosadíme princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO

  •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem 
  • Nespotřebovávejme více veřejného území
  • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
  • blokace zelených ploch pro výstavbu
  • parky nejsou parcely

JOSEF MATOUŠEK, ochranář Prokopského údolí AUDIO ROZHOVOR a aktuality » Nemravové na radnici Prahy 5.

Nemravové na radnici Prahy 5.

22.08.2022
 
 
Jaké že to máme n(N)emravy na radnici Prahy 5?
Šikovné, vykutálené či nepříliš schopné a duchem silné? To necháme na posouzeDne 9. srpna proběhnuly dva soudy mezi Prahou 5 a Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (dále jen Společnost). Výsledek 2:0 pro Společnost, tedy pro Prokopské... .

Hlavním tématem soudních pří byla snaha vedení Prahy 5 nechat vyklidit ekocentrum, jehož hlavním posláním je ochrana nejenom Prokopského údolí, ale celkově ochrana přírody a životního prostředí na Praze 5. Společnost funguje na Praze 5 již více jak 30 let. Stejně tak dlouho má od Prahy 5 pronajatý objekt v Prokopském údolí, nedaleko známého jezírka. Po komunálních volbách 2018 se nicméně rozjela "hra" dostat Společnost z objektu a začaly soudní pře a ze strany Prahy 5 nulová snaha se dohodnout a minimální snaha jednat.

Tragikomicky pak vyznívá proklamace programového prohlášení Rada MČ Prahy 5 (dále jen RMČ), kde je zmíněna právě podpora nevládních a občanských spolků a ne jejich vyhánění, znepříjemňování jejich práce a souzení se s nimi.

Předseda Společnosti, Josef Matousek a kandidát Solidarity pro Prahu 5 k tomu říká: "Líbilo se, že jsme soud vyhráli a že současná Rada MČ Praha 5 byla označena za nemarvy. Jak jsem na to přišel?", ptá se řečnicky.

Městský soud totiž v rozsudku konstatuje, že postup Prahy 5 proti Spolku se neslučuje s dobrými mravy, takže je nemravný. Z toho lze tedy vyvodit, že když RMČ rozhodla jednomyslně, tedy pak všichni členové RMČ podpořili nemravné rozhodnutí. Tito nemravové se rozhodli vyžadovat potvrzení svého vadného rozhodnutí u soudu.

Z toho plyne, že již nedokáží rozlišit co je dobře a co je špatně. Podíváme-li se na věc seriózně obchází nás hrůza, protože tito lidé nemají ve vedení obce co dělat a ani se tam neměli nikdy dostat! Nutnou otázkou pak zůstává, zda tak činili a činí nevědomě či úmyslně. Tak jako tak, obě možnosti jsou špatnou zprávou, především pak pro Prahu 5 a její obyvatele.

Nepřipravenost a nesmyslnost odvolání ze strany současného vedení Prahy 5 a jejích právních zástupců, za které platíme všichni nemalé peníze, je pak již jen jakousi třešničkou na dortu upečený současným vedením Prahy 5, na dortu, za který by se nemuseli stydět ani Pejsek a Kočička.

Nezbývá než na závěr říci: Za zelenou a solidární Prahu 5! Volte číslo jedna. Bez podpory z radnice totiž ta ochrana a i fungováni Společnosti půjde ztuha.

Předem děkujeme za podporu.

 

Vaše Solidarita pro Prahu 5