CO NABÍZÍME:

 

Koncepci sociálního bydlení pro Prahu 5

Dostupnost kvalitních forem péče o děti, vrácení budov ve vlastnictví obce pronajímané soukromým školám základnímu a mateřskému školství

Znovu zavedení specializovaného právně poradenského střediska pro pomoc nájemníkům v bytech s právním poradenstvím a vyplněním formulářů pro příspěvek na nájemné

Jídlo zdarma pro seniory v nouzi

Prosadíme princip nulové tolerance výstavby v zeleni, tzv. VOLUMI ZERO

  •  princip, který se osvědčil v rámci územního a urbanistického řešení ve Florencii - volumi zero=nulový objem 
  • Nespotřebovávejme více veřejného území
  • efektivnější využití stávající výstavby před novou výstavbou za každou cenu 
  • blokace zelených ploch pro výstavbu
  • parky nejsou parcely